Hacker เผยช่องโหว่ iPhone, iPad

พึ่งได้อ่านรายงานข่าวล่าสุดว่า แฮคเกอร์เผยบั๊กใน iOS ของ Apple ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยกล่าวว่า เหล่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์สามารถนำช่องโหว่ที่พบนี้ไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod Touch ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้